Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20231013 22:36

50h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0158006

SONG HONG-NGHIA HUNG I

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20231013 17:06

76h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158036

CTY GIAY HONG NGOC I

THON 2,XA AN HOI,BINH LUC,HA NAM

02263636666

20231013 17:29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 18/10/2023

4

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20231015 10:04

48h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231015 4:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 18/10/2023

6

A1329002

VPBANK LE VAN LUONG CDM

TANG 1 TN HCC1, LE VAN LUONG, THANH XUAN, HA NOI

02432484852

20231015 04:46

37h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO