Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0182001

VPBANK PHU LAM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

2

A1182002

ATM VPBANK PHU LAM CDM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

145h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0102004

VPBANK HO CHI MINH 4

165-169 HAM NGHI, QUAN 1, HO CHI MINH

02838210076

20230715 16:02

43h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1248002

VPBANK YEN HOA CDM

TANG 1 TN E3, KDT YEN HOA, P. YEN HOA, CAU GIAY, HA NOI

02437834733

20230715 18:13

38h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO