Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102016

CHUNG CU HAGL1

357 LE VAN LUONG, PHUONG TAN QUY, QUAN 7, HO CHI MINH

02838210076

20230808 09:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 21/08/2023

2

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, PHUONG TAN TIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230808 08:53

194h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20230811 16:51

115h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0215001

VPBANK LONG BIEN

3 NGUYEN SON, PHUONG NGOC LAM, LONG BIEN, HA NOI

02438736212

20230814 13:32

46h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1102140

NGUYEN ANH THU CDM

18A NGUYEN ANH THU, PHUONG HIEP THANH, QUAN 12, TPHCM

1900545415

20230814 06:28

30h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO