Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

2

A0242070

TOA NHA CT1 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230608 14:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/06/2023

3

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230608 22:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/06/2023

4

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230612 19:09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/06/2023

5

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20230613 13:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/06/2023

6

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH, THO XUAN, THANH HOA

02373725856

20230614 00:58

25h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20230614 04:02

35h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO