Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/05/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/05/2023

2

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HO CHI MINH

02838210076

20230421 12:29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/05/2023

3

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/05/2023

4

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20230509 12:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/05/2023

5

A0246001

VPBANK HO NAI

44_3 QL1A, KP 8B, PHUONG TAN BIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02518889379

20230512 20:46

85h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20230513 09:23

99h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU, PHUONG 15, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20230515 13:14

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/05/2023


VPBank NEO