Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/01/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221231 09: 04

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/01/2023

2

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/01/2023

3

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/01/2023

4

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/01/2023

5

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/01/2023

6

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/01/2023

7

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/01/2023

8

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, PHUONG 4, QUAN 3, TPHCM

02838210076

20230112 10:03

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/01/2023

9

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20230113 19:43

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/01/2023

10

A1135002

VPBANK LUONG THE VINH CDM

ML6 CAN 25-26,VINHOME GREENBAY,P. ME TRI, NAM TU LIEM, HA NOI

02438684843

20230114 14:31

38h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO