Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230914 11:22

4h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A1242191

VINCOM OCEAN PARK CDM

XA DA TON, GIA LAM, HA NOI

1900545415

20230914 10:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/9/2023

3

A0226003

CONG TY CP DTPT QUOC GIA IDI

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

02773876123

20230915 10:31

 

Chấm dứt hoạt động

4

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230915 08:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 25/9/2023

5

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20230915 15:01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/9/2023

6

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230915 14:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/9/2023


VPBank NEO