Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20230803 16:26

259h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0102016

CHUNG CU HAGL1

357 LE VAN LUONG, PHUONG TAN QUY, QUAN 7, HO CHI MINH

02838210076

20230808 09:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 15/08/2023

3

A0155008

ATM COOPMART BIEN HOA

121 QL15, PHUONG TAN TIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230808 08:53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 15/08/2023

4

A0158007

SONG HONG-NGHIA HUNG II

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH, NAM DINH

2283830545

20230811 21:49

64h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20230811 14:58

58h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20230811 16:51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 15/08/2023


VPBank NEO