Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/03/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

2

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20230311 08:04

 

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20230310 18:16

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 17/03/2023

4

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON, SAM SON, THANH HOA

20080805

20230312 07:16

31h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1179002

VPBANK NGO GIA TU CDM

43 NGUYEN VAN CU, PHUONG NGO QUYEN, BAC GIANG, BAC GIANG

20230213

20230312 15:07

14h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1188002

VPBANK TAY SAI GON CDM

270 VANH DAI TRONG, BINH TRI DONG B, BINH TAN, HO CHI MINH

20191017

20230312 09:37

28h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO