Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/12/2023

2

A0102105

ATM CONG TY TOYOSHIMA VIET NAM

LO A5-A6 CCN NHI XUAN, XA XUAN THOI, HOC MON, HO CHI MINH

02839485934

20231213 12:09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 14/12/2023

3

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231213 04:22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 14/12/2023

4

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20231213 12:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 14/12/2023


VPBank NEO