Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0356001

ATM VPBANK DAKLAK

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI, BUON ME THUOT, DAK LAK

02623661111

20231108 10:36

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0257001

VPBANK NGUYEN DUY TRINH

657-659 NGUYENDUYTRINH, P.BINHTRUNGDONG, THU DUC, HO CHI MINH

02854027942

20231109 16:34

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242022

BENH VIEN NHI TW 2

879 DE LA THANH, DONG DA, HA NOI

02439288880

20231110 13:44

 

Dự kiến chấm dứt hoạt động từ ngày 14/11/23

4

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20231111 00:59

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20231111 18:48

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158036

CTY GIAY HONG NGOC III

THON 2, XA AN HOI, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20231111 04:57

 

Dự kiến chấm dứt hoạt động từ ngày 14/11/23

7

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20231112 01:19

 

Dự kiến chấm dứt hoạt động từ ngày 14/11/23


VPBank NEO