Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20231009 10:24

101h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, PHUONG LE LOI, VINH, NGHE AN

02383545588

20231011 16:10

47h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20231011 13:31

49h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20231012 17:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 14/10/2023


VPBank NEO