Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/07/2023

1

A0182001

VPBANK PHU LAM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

2

A1182002

ATM VPBANK PHU LAM CDM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

3

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230707 16:57

139h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230710 05:54

58h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0382001

VPBANK SON TAY

354 CHUA THONG, PHUONG SON LOC, SON TAY, HA NOI

02433100555

20230711 04:45

30h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO