Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/12/2023

2

A0228001

VPBANK VINH LONG

3G-3F HUNG DAO VUONG, PHUONG 1, VINH LONG, VINH LONG

02703853854

20231210 07:37

34h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

20231010 14:38

25h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0371001

VPBANK NHA BE

148B NGUYEN HUU THO,AP 5, XA PHUOC KIEN, NHA BE, HO CHI MINH

1900545415

20231210 06:11

23h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO