Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 11/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

2

A1179002

VPBANK NGO GIA TU CDM

43 NGUYEN VAN CU, PHUONG NGO QUYEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02046252588

20230609 9:37

72h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230610 08:20

50h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0229001

VPBANK BINH THUAN

132 TRAN HUNG DAO, P. PHU THUY, PHAN THIET, BINH THUAN

02523835618

20230610 08:30

55h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0242070

TOA NHA CT1 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230608 14:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/06/2023

6

A1207002

VPBANK HIEP HOA CDM

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20230608 16:55

 

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230608 22:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/06/2023

8

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20230608 23:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/06/2023

9

A0207001

VPBANK HIEP HOA

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20230609 16:08

66h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0113002

VPBANK THU DO

34B TRAN PHU, PHUONG DIEN BIEN, BA DINH, HA NOI

02437349560

20230609 14:12

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 13/06/2023


VPBank NEO