Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 15/12/2023

2

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231208 10:35

24h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231209 04:03

32h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1218008

ATM VPBANK QUAN 3 CDM

26A PHAM NGOC THACH, PHUONG 6, QUAN 3, HO CHI MINH

0854042568

20231208 09:07

72h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1114006

VPBANK GIANG VO CDM

209 GIANG VO, PHUONG CAT LINH, DONG DA, HA NOI

02435122031

20231208 19:03

72h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0228001

VPBANK VINH LONG

3G-3F HUNG DAO VUONG, PHUONG 1, VINH LONG, VINH LONG

02703853854

20231210 07:37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/12/2023


VPBank NEO