Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0356001

ATM VPBANK DAKLAK

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI, BUON ME THUOT, DAK LAK

02623661111

20231108 10:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/11/2023

2

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, PHUONG TRUONG SON, SAM SON, THANH HOA

02373827027

20231109 12:56

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20231109 15:26

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398, T. LIEM XUYEN, X. SONG KHE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231109 10:27

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0257001

VPBANK NGUYEN DUY TRINH

657-659 NGUYENDUYTRINH, P.BINHTRUNGDONG, THU DUC, HO CHI MINH

02854027942

20231109 16:34

 

Dự kiến hoạt động lại từ chiều 10/11/23

6

A0242157

BENH VIEN THE THAO VIET NAM

DO XUAN HOP, PHUONG MY DINH I, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20231110 14:56

 

Dự kiến chấm dứt hoạt động từ ngày 12/11/23


VPBank NEO