Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20231002 09:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/10/2023

2

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20231009 10:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/10/2023

3

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20231007 09:08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/10/2023

4

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231008 10:12

25h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20231008 00:01

37h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1215002

VPBANK LONG BIEN CDM

3 NGUYEN SON, PHUONG NGOC LAM, LONG BIEN, HA NOI

02438736212

20231007 12:17

51h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1242185

TOA NHA NAM DO CDM

609 TRUONG DINH, THINH LIET, HOANG MAI, HA NOI

1900545415

20231008 17:20

42h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO