Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20230706 13:43

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1364002

VPBANK TAY NINH CDM

PG2-35-36 DUONG 30-4, KP 1, PHUONG 3, TAY NINH, TAY NINH

02763856666

20230706 19:52

92h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0182001

VPBANK PHU LAM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

4

A1182002

ATM VPBANK PHU LAM CDM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

5

A0154010

CONG TY TNHH DEAHAN

THON 6, XA HOANG KIM, HOANG HOA, THANH HOA

02373725856

20230708 22:14

 

Dự kiến dừng hoạt động từ đến 11/7

6

A0171003

ATM VPBANK HA DONG

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20230708 19:51

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230707 16:57

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 7/7-15/7/2023

8

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638-640 NGUYEN THI DINH, P. THANH MY LOI, QUAN 2, HO CHI MINH

02854027942

20230708 13:17

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20230708 12:17

73h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1121002

VPBANK BA CHIEU CDM

341 LE QUANG DINH, PHUONG 5, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20230708 14:53

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1171005

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20230708 20:23

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1236001

VPBANK LIEU GIAI CDM

18 LIEU GIAI, PHUONG CONG VI, BA DINH, HA NOI

02437622626

20230708 19:13

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A1242188

CC RIVERSIDE GARDEN CDM

349 VU TONG PHAN, P. KHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

1900545415

20230708 02:00

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A1365002

VPBANK LAO CAI CDM

DUONG NGA SAU, PHUONG KIM LAN, LAO CAI, LAO CAI

02143876666

20230708 16:32

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO