Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/02/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

2

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

3

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

4

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

5

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

6

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

7

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

8

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20230115 4:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

9

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY

02862650128

20230131 14:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

10

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230203 10:28

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

11

A0242040

TRUONG TH CHE TAO MAY

131 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230208 14:54

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

12

A0242108

TRUONG TDTT THANH THIEU NHI

KDT DEN LU 2, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20230207 14:51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

13

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20230206 18:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/02/2023

14

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU, PHUONG 15, BINH THANH, HO CHI MINH

20150312

20230208 17:22

42h

Máy đã hoạt động bình thường

15

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, PHUONG 4, QUAN 3, HO CHI MINH

20190315

20230208 16:52

46h

Máy đã hoạt động bình thường

16

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

20190815

20230208 16:52

42h

Máy đã hoạt động bình thường

17

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398, T. LIEM XUYEN, X. SONG KHE, BAC GIANG, BAC GIANG

20220215

20230208 19:38

44h

Máy đã hoạt động bình thường

18

A0242033

HOC VIEN BCVT

142 TRAN PHU, HA DONG, HA NOI

20080506

20230208 23:21

35h

Máy đã hoạt động bình thường

19

A0242040

TRUONG TH CHE TAO MAY

131 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI

20080521

20230208 12:39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/02/2023

20

A0242070

TOA NHA CT1 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

20130107

20230208 23:51

36h

Máy đã hoạt động bình thường

21

A0242130

ATM TRUONG TCCS VU TRANG

THUY XUAN TIEN, CHUONG MY, HA NOI

20160627

20230208 17:18

33h

Máy đã hoạt động bình thường

22

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

20220326

20230210 09:30

7h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO