Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230928 15:44

213h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20231002 09:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/10/2023

3

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20231009 10:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/10/2023

4

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20231007 09:08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/10/2023

5

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20231007 13:45

47h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1102137

CHUNG CU KHANH HOI 2 CDM

360A BEN VAN DON, PHUONG 1, QUAN 4, HO CHI MINH

1900545415

20231007 01:47

60h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO