Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102022

BIG C PANDORA

1_1 TRUONG CHINH, PHUONG TAY THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20230906 10:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 9/9/2023

2

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20230907 11:09

23h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230906 18:30

22h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO