Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/08/2023

1

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20230730 20:13

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

2

A0245001

VPBANK DINH CONG

A CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20230731 17:09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20230803 14:46

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023

4

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN, BA DINH, HA NOI

02439423635

20230805 11:22

48h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0246001

VPBANK HO NAI

44_3 QL1A, KP 8B, PHUONG TAN BIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02518889379

20230805 11:47

75h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1246003

VPBANK HO NAI CDM

44_3 QL1A, KP 8B, PHUONG TAN BIEN, BIEN HOA, DONG NAI

02518889379

20230805 11:20

76h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20230804 16:34

70h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0337001

VPBANK UONG BI

496 QUANG TRUNG, PHUONG QUANG TRUNG, UONG BI, QUANG NINH

02033567881

20230804 10:30

97h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0362005

CONG TY MAY VAN PHU II

THON PHONG LAI 1, XA DONG PHONG, NHO QUAN, NINH BINH

02293835666

20230804 19:41

88h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20230803 16:26

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 10/08/2023


VPBank NEO