Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1356002

VPBANK DAKLAK CDM

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI, BUON ME THUOT, DAK LAK

02623661111

20230903 22:09

68h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0102022

BIG C PANDORA

1_1 TRUONG CHINH, PHUONG TAY THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20230906 10:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 8/9/2023

3

A0207003

VPBANK HIEP HOA 2

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20230906 06:34

10h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20230907 11:09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 8/9/2023

5

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230906 18:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 8/9/2023


VPBank NEO