Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1148002

ATM VPBANK BINH THANH CDM

659 XO VIET NGHE TINH, PHUONG 26, BINH THANH, HO CHI MINH

02862581376

20230706 15:20

 

Máy ATM đã hoạt động lại < 24h dự kiến

2

A0226006

ATM CONG TY XNK CO MAY

LO 8-9, KCN SONG HAU, XA TAN THANH, LAI VUNG, DONG THAP

02773876123

20230706 9:48

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1353003

ATM VPBANK TIEN GIANG CDM

1A HUNG VUONG, PHUONG 1, MY THO, TIEN GIANG

02733868848

20230705 08:59

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20230706 13:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/7/2023

5

A1364002

VPBANK TAY NINH CDM

PG2-35-36 DUONG 30-4, KP 1, PHUONG 3, TAY NINH, TAY NINH

02763856666

20230706 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/7/2023

6

A0182001

VPBANK PHU LAM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023

7

A1182002

ATM VPBANK PHU LAM CDM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

 

Dự kiến dừng hoạt động từ 8/7-18/7/2023


VPBank NEO