Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/12/2023

2

A0191007

BENH VIEN HUNG VUONG

QL 2, XA CHI DAM, DOAN HUNG, PHU THO

02106261666

20231205 11:43

4h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398, T. LIEM XUYEN, X. SONG KHE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231205 12:20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 08/12/2023

4

A0365003

VIMICO LAO CAI

XA BAN VUOC, BAT XAT, LAO CAI

02143876666

20231203 07:54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 07/12/2023


VPBank NEO