Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231102 11:29

100h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A1366003

VPBANK BINH PHUOC CDM

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN, DONG XOAI, BINH PHUOC

02713883939

20231103 10:59

23h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20231103 23:23

65h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO