Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1148002

ATM VPBANK BINH THANH CDM

659 XO VIET NGHE TINH, PHUONG 26, BINH THANH, HO CHI MINH

02862581376

20230706 15:20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 07/07/2023

2

A0226006

ATM CONG TY XNK CO MAY

LO 8-9, KCN SONG HAU, XA TAN THANH, LAI VUNG, DONG THAP

02773876123

20230706 9:48

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 07/07/2023


VPBank NEO