Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/12/2023

2

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20231203 08:58

50h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20231203 01:35

39h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0365003

VIMICO LAO CAI

XA BAN VUOC, BAT XAT, LAO CAI

02143876666

20231203 08:11

51h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0191007

BENH VIEN HUNG VUONG

QL 2, XA CHI DAM, DOAN HUNG, PHU THO

02106261666

20231205 11:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 06/12/2023

6

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398, T. LIEM XUYEN, X. SONG KHE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231205 12:20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 06/12/2023


VPBank NEO