Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH PHO THANH HOA, TINH THANH HOA

02373725856

20230903 02:13

52H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO