Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/06/2023

2

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20230525 22:11

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/06/2023

3

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20230604 12:12

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/06/2023

4

A0119002

VPBANK THANG LONG 2

91 NGUYEN CHI THANH, PHUONG LANG HA, DONG DA, HA NOI

02462662577

20230603 11:40

47h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230604 3:49

36h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0242163

CONG TY GOLDSUN PHU MINH

KCN PHU MINH, PHUONG CO NHUE 2, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230602 18:35

70h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0362002

CONG TY TNHH YG VINA I

LO 2,KCN GIAN KHAU, GIA VIEN, NINH BINH

02293835666

20230602 10:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/06/2023

8

A0249001

VPBANK SONG LAM

SHOPHOUSE LK1-10, P. HA HUY TAP, VINH, NGHE AN

02383529555

20230603 22:48

35h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A1138002

VPBANK CAM PHA CDM

308 TRAN PHU, PHUONG CAM THANH, CAM PHA, QUANG NINH

02033723818

20230602 23:25

43h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20230602 18:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/06/2023

11

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20230603 21:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/06/2023

12

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230603 17:01

28h

Máy đã hoạt động bình thường

13

A0362004

CONG TY MAY VAN PHU I

THON PHU LAM, XA VAN PHU, NHO QUAN, NINH BINH

02293835666

20230603 19:20

35h

Máy đã hoạt động bình thường

14

A0220009

TIEP DAN UBND KIM BOI

TT BO, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20230603 00:31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/06/2023


VPBank NEO