Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/05/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/05/2023

2

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HO CHI MINH

02838210076

20230421 12:29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/05/2023

3

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/05/2023

4

A0102067

BENH VIEN QUAN 7

101 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02838210076

20230428 16:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/05/2023

5

A0131001

VPBANK VINH PHUC

1 ME LINH, VINH YEN, VINH PHUC

02113720138

20230430 9:57

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/05/2023

6

A0242108

TRUONG TDTT THANH THIEU NHI

KDT DEN LU 2, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20230430 4:35

107h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0158031

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20230503 5:33

54h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU, PHUONG 15, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20230504 15:16

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/05/2023


VPBank NEO