Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/12/2023

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/12/2023

2

A0158026

CONG TY TOYODA GOSEI

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20231201 14:23

15h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158031

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20231130 17:53

91h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1278002

VPBANK LE LOI CDM

208 LE LOI, BAC GIANG, BAC GIANG

02043556633

20231202 09:08

61h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0158038

CTY GIAY HONG NGOC III

THON 2, XA AN HOI, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20231202 13:14

44

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20231203 08:58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/12/2023

7

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20231203 01:35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/12/2023


VPBank NEO