Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/04/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

2

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

02439288880

20230401 10:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 07/04/2023

3

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20230402 14:32

48h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0299001

VPBANK BEN NGU

68 TRAN PHUC NHAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343959666

20230331 16:45

67h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO