Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132015

CONG TY XNK MAY DAI LAM

THON DEU, XA DAI LAM, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231102 11:29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 06/11/2023

2

A1366003

VPBANK BINH PHUOC CDM

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN, DONG XOAI, BINH PHUOC

02713883939

20231103 10:59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 04/11/2023


VPBank NEO