Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0138001

VPBANK CAM PHA

308 TRAN PHU, PHUONG CAM THANH, CAM PHA, QUANG NINH

02033723818

20230725 15:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 04/08/2023

2

A1245002

VPBANK DINH CONG CDM

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20230730 20:13

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 07/08/2023

3

A0245001

VPBANK DINH CONG

A CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20230731 17:09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 07/08/2023

4

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20230801 05:48

30h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20230803 14:46

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 07/08/2023


VPBank NEO