Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/04/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210404 08:38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/4/2021

2

A0150001

VPBANK MY DINH

CT1, KDT ME TRI HA, NAM TU LIEM, HA NOI

02437875006

20210407 11: 16

27h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank