Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU

02393898969

20210301 13:28

169h

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/03/2021


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank