Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/01/2021

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Gia hạn thời gian dự kiến dừng hoạt động hết ngày 15/01/2021

2

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HA NOI

2462662577

20210102 04: 58

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242046

SIEU THI HOME MART

LO 11C7 KDT DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI

2462662577

20210102 18:52

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

4

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH, HOANG MAI, HA NOI

2439288880

20210102 15:22

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

5

A0242145

TOA NHA CT2A CO NHUE

PHUONG CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20210102 02: 00

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

6

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

2435378701

20210102 02: 00

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242169

CTY PANASONIC I

LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HA NOI

2439288880

20210101 08: 17

96h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242170

CTY PANASONIC II

LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HA NOI

2439288880

20210101 08: 28

96h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

2838210076

20210102 01: 44

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

10

A0102082

ATM CONG TY MAY VIET MY

27 DO VAN DAY, XA TAN HIEP, HOOC MON, HO CHI MINH

2839485934

20210102 09:54

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

11

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, PHUONG 4, QUAN 3, HO CHI MINH

2838210076

20210102 02: 00

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

2923815766

20210102 16:24

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

13

A0108001

CN QUANG NINH

SO 12 DUONG 25_4, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

2033657668

20210102 14:43

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

2033657668

20210102 14:37

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

15

A0131004

CONG TY SEJIN ELECTRIC VINA

QUOC LO 2, PHUONG PHUC THANG, PHUC YEN, VINH PHUC

2113720138

20210102 07: 08

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

16

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210102 17:59

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

17

A0132009

CONG TY CO PHAN MAY GAZICO

THON GAU DO, XA TIEN LUC, LANG GIAN, BAC GIANG

2043555565

20210102 10:45

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

18

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 06: 48

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

19

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210102 07:24

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

20

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG

2043555565

20210101 09: 12

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

21

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

2223893686

20210101 07: 20

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

22

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH

2223893686

20210102 19:52

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

23

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH

2223893686

20210102 19:42

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

24

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

2223893686

20210101 10: 14

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

25

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA

2373725856

20210101 08: 13

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

26

A0155009

ATM BAO BI DAI LUC DONG NAI

LO 4-4A DUONG SO 10, KCN HO NAI 3, TRANG BOM, DONG NAI

2513948958

20210101 07: 40

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

27

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

2283830545

20210101 09: 25

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

28

A0158018

CONG TY MAY DONG THO

THON TANG, XA PHU CHAU, DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20210102 09:01

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

29

A0158026

CONG TY TOYODA GOSEI

XA GIANG TAY, TIEN HAI, THAI BINH

2283841380

20210102 06: 16

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

30

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG, DONG LAC, NAM SACH, HAI DUONG

2203837808

20210101 02: 53

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

31

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG, NAM SACH, HAI DUONG

2203837808

20210101 03: 05

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

32

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

2203837808

20210102 19:06

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 05/01/2021

33

A1102073

VPBANK HO CHI MINH CDM

165-169 HAM NGHI, QUAN 1, HO CHI MINH

2838210076

20210101 05: 04

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank