Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/04/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH

2973948111

20210319 08:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/04/2021


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank