Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210130 15: 23

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/02/2021

2

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20210130 11: 24

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/02/2021


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank