Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 9/9/2020

2

A0165001

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

2462695986

20200829 13:55

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1165011

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH CDM

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

2439288880

20200829 14:20

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1165012

VPBANK TRUNG HOA NHAN CHINH CDM

29T1, KTC N05 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI

2462695986

20200829 14:23

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, NAM DINH

2283834834

20200829 22:27

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/9/2020

6

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

2043555565

20200829 09:48

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/9/2020

7

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG

2043555565

20200829 09:48

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/9/2020


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank