Thông báo thu giữ tài sản KH Trần Quốc trung

Theo 03 Hợp đồng, hợp đồng tín dụng số: LN1710050264439 ký ngày 13/10/2017, hợp đồng tín dụng số: CN/VN0010279/201710/149 ký ngày 27/10/2017 và hợp đồng tín dụng số: LD1816300608 ký ngày 06/06/2018 Ông Trần Quốc Trung và bà Võ Tuyết Sương vay của VPBank tổng số tiền là 1,118,000,000 đồng, mục đích sử dụng tiền vay: Bổ sung vốn kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đồ gia đình. Tài sản đảm bảo cho khoản vay được thế chấp bằng: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: -/-; tờ bản đồ số: -/-; Tại địa chỉ: Khu phố 4A, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số W 250105, số vào sổ cấp GCN: 00088.QSDĐ/2334 do UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 23/12/2002. Ngày 08/03/2007, tại UBND Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đăng ký sang tên cho Ông Trần Quốc Trung và vợ là bà Võ Tuyết Sương. Chi tiết theo hợp đồng thế chấp công chứng số: 2629/2017/HĐTC Quyển số 27/TP/CC-SCC/HĐGD, ký ngày 13/10/2017 tại Văn phòng công chứng  Ka Long.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Ông Trần Quốc Trung và Bà Võ Tuyết Sương đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. Công ty chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên, Ông Trần Quốc Trung và Bà Võ Tuyết Sương vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Tạm tính đến ngày 12/08/2020 dư nợ của khoản vay nêu trên (chưa tính phí phạt phí truy thu ưu đãi) là:

  • Nợ gốc:570,423,975 đồng
  • Nợ lãi:149,434,814 đồng
  • Tổng cộng:719,858,789 đồng

Ngày 22/09/2019, Công ty chúng tôi đã có văn bản yêu cầu Ông Trần Quốc Trung và Bà Võ Tuyết Sương bàn giao tài sản bảo đảm cho Công ty chúng tôi trước ngày 10/11/2019, tuy nhiên Ông Trần Quốc Trung và Bà Võ Tuyết Sương đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ. Thời gian thu giữ: Sau ngày 25/09/2020, trong quá trình thu giữ, nếu Ông Trần Quốc Trung và Bà Võ Tuyết Sương chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Trần Quốc Trung và Bà Võ Tuyết Sương sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank