Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0261003

NGA TU CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2020

2

A0177003

TRAN HUNG DAO, NAM LY,DONG HOI,QUANG BINH

02323846969

20200521 03:14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

3

A1267002

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN

02462873784

20200401 09:34

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

4

27309001

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI,BAC NINH

2223893686

20200630 05:29

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0220011

KCN LUONG SON, XA HOA SON,LUONG SON,HOA BINH

2183897068

20200626 16:48

90H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank