Tin tức, Sự kiện

 

Nổi bật

Dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử theo chương trình doanh nghiệp nhờ thu là dịch vụ do Ngân hàng VPBank phối hợp cùng Tổng Cục Hải Quan triển khai.

Từ ngày 01/07/2019, khi chuyển khoản qua Internet Banking, các khách hàng sẽ phải sử dụng ứng dụng VPBank Smart OTP để nhận mật khẩu xác thực một lần (OTP) thay cho phương thức nhận OTP qua sms/email thông thường.

Điều khoản giao dịch chung đối với khách hàng vay không có tài sản đảm bảo

Từ tháng 01/2019, VPBank bắt đầu áp dụng Phương thức thanh toán mới đối với Thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz.

VPBank xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng về việc quay số xác định trúng thưởng chương trình “ 25 năm Thịnh Vượng “ được diễn ra vào ngày 25/12/2018.

Trang

Chat với VPBank