Tin tức, Sự kiện

 

Từ ngày 01/07/2019, khi chuyển khoản qua Internet Banking, các khách hàng sẽ phải sử dụng ứng dụng VPBank Smart OTP để nhận mật khẩu xác thực một lần (OTP) thay cho phương thức nhận OTP qua sms/email thông thường.

Điều khoản giao dịch chung đối với khách hàng vay không có tài sản đảm bảo

Từ tháng 01/2019, VPBank bắt đầu áp dụng Phương thức thanh toán mới đối với Thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz.

VPBank xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng về việc quay số xác định trúng thưởng chương trình “ 25 năm Thịnh Vượng “ được diễn ra vào ngày 25/12/2018.

Để thực hiện Chuyển khoản theo lô - tất cả các loại tải file thanh toán hiện tại trên i2b KHDN bao gồm: Thanh toán lương tổng VNĐ/Thanh toán lương ngoại tệ theo file/Thanh toán theo file, Người lập lệnh của KHDN thực hiện theo hướng dẫn

Trang

Chat với VPBank