Mẫu biểu về tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng tổ chức
Mẫu biểu mở và sử dụng Tài khoản thanh toán KHDN (Khách hàng tổ chức mở tài khoản thông qua chi nhánh/ Văn phòng đại diện)
Mẫu biểu tích hợp Mở và sử dụng TKTT và VPBank Online, Thẻ ghi nợ
Mẫu biểu mở và sử dụng Tài khoản thanh toán chung KHDN
Mẫu biểu mở và sử dụng Tài khoản thanh toán KHDN
Điều kiện giao dịch chung về tiền gửi có kỳ hạn online dành cho KH SME
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN - DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Mẫu file excel Đề nghị thanh toán lương kiêm UNC
Điều kiện giao dịch chung về đăng ký và sử dụng phương thức xác thực VPBank Smart OTP (áp dụng từ 1/7/2019)
Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ VPBank Online KHDN (áp dụng từ 1/7/2019)
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp vay theo hạn mức không có tài sản đảm bảo tại VPBank
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp vay từng lần không có tài sản bảo đảm tại VPBank
Hướng dẫn sử dụng thẻ VPBiz
Bản điều khoản giao dịch chung về Thẻ ghi nợ KHDN
Bản điều khoản giao dịch chung về dịch vụ Ngân hàng trực tuyến KHDN (có hiệu lực 05/01/2019)
Bản điều khoản giao dịch chung về mở và sử dụng TKTT Khách hàng tổ chức
Bản điều khoản giao dịch chung về mở và sử dụng TKTT chung Khách hàng tổ chức
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSĐB (dành cho KHCN làm chủ sở hữu của tổ chức không có tư cách pháp nhân)
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KH SME vay theo hạn mức không có TSBĐ
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KH SME vay từng lần không có TSBĐ
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSĐB (dành cho KH tổ chức)
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KHDN vay theo hạn mức không có TSBĐ (Hết hiệu lực)
Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho KHDN vay từng lần không có TSBĐ (Hết hiệu lực)
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSĐB (Hết hiệu lực)
Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản cho khách hàng vay theo Sản phẩm Tài trợ chuỗi Thức ăn chăn nuôi Lái Thiêu
Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản cho khách hàng vay theo CT tài trợ chuỗi phân phối xăng dầu Petimex
Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản cho khách hàng vay theo Chương trình Tài trợ đại lý bán vé của Hãng Hàng không
Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản cho KH vay theo chương trình tài trợ đại lý Carlberg/Habeco/Sunhouse
Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Biz Controller
Đề nghị cấp lại thông tin kích hoạt, thay đổi thông tin dịch vụ và chấm dứt sử dụng dịch vụ Biz Controller
Giấy đăng ký dịch vụ Biz Controller
Giấy đề nghị vay vốn DN
Giấy đề nghị vay vốn cho vay không có TSBĐ
Mẫu biểu đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử
Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế
Hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế
DN vừa và nhỏ - Giấy yêu cầu ký hậu vận đơn
DN vừa và nhỏ - Giấy yêu cầu tu chỉnh L/C nhập khẩu
DN vừa và nhỏ - Giấy yêu cầu mở L/C nhập khẩu
DN vừa và nhỏ - Thư yêu cầu thanh toán theo hình thức nhờ thu
DN vừa và nhỏ - Lệnh chuyển tiền
DN vừa và nhỏ - Hợp đồng tiền gửi
DN vừa và nhỏ - Giấy đề nghị chuyển đổi tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng gói sản phẩm VP Business
DN vừa và nhỏ - Giấy đề nghị mở và đăng ký sử dụng gói sản phẩm VP Business
DN vừa và nhỏ - Đề nghị bảo lãnh
DN vừa và nhỏ - Biểu mẫu đăng ký dịch vụ Internet Banking
Chat với VPBank