SME Toolkit

Bạn sẽ không còn đau đầu vì luôn phải suy nghĩ làm thế nào viết một kế hoạch marketing hiệu quả. Lập kế hoạch marketing đơn giản là phác thảo tất cả những gì quan trọng cho hoạt động tiếp thị doanh nghiệp được thành công và nhất quán.

Kiểm soát chi phí sẽ giúp bạn xác định những loại chi phí nào hiện tại bạn đang có và bạn có thể quản lí chi phí của chính bản thân. Ngay từ bây giờ, bạn có thể kiểm soát và giảm chi phí của chính mình, để lợi nhuận tiềm năng có thể trở nên cao hơn.

Bạn đã thực sự định nghĩa đúng về khoản vay và lãi suất? Hãy xác định xem liệu bạn có cần khoản vay cho việc kinh doanh hay không và Ngân hàng sẽ yêu cầu gì về việc cấp 1 hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp, đáp án sẽ gói gọn trong clip dưới đây.

Nếu bạn đang chuẩn bị tung ra 1 hoạt động kinh doanh mới hoặc đã sở hữu nhưng có ý định chạy kinh doanh trong 1 năm, đòi hỏi bạn cần phải có 1 kế hoạch kinh doanh.
Vậy, kế hoạch kinh doanh là gì?

Chat với VPBank