Sản phẩm SME

Nhờ thu xuất khẩu
Giới thiệu chung

Nhờ thu xuất khẩu là một hình thức khách hàng ủy quyền cho ngân hàng đòi tiền hộ từ người nhập khẩu với thủ tục đơn giản và thời gian đòi tiền nhanh chóng

SME - Nội dung

 • Kiểm tra nội dung bộ chứng từ và lưu ý khách hàng về khác biệt trên chứng từ và gợi ý sửa đổi (nếu có)
 • Tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí
 • Hỗ trợ Quý khách theo dõi hành trình của bộ chứng từ.
 • Đôn đốc thanh toán từ ngân hàng nước ngoài và ghi có ngay khi nhận điện báo có
 • An toàn và bảo mật thông tin
 • Quy trình đơn giản và ít tốn phí
 • Đối tượng khách hàng:Khách hàng doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức nhờ thu, có nhu cầu lựa chọn Ngân hàng hỗ trợ chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ, theo dõi, nhắc nhở thanh toán, chuyển tiền vào tài khoản của Quý khách khi đối tác thanh toán
 • Thủ tục đăng ký: 
  • Khách hàng xuất trình Thư yêu cầu thanh toán  theo hình thức nhờ thu (mẫu VPBank) 
  • Bộ chứng từ hàng hóa xuất/nhập  khẩu
Chat với VPBank