Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Cho vay cầm cố GTCG do VPBank phát hành
Giới thiệu chung

Phương án cho những khách hàng tiền gửi tại VPBank phát sinh nhu cầu vay vốn đột xuất

Đặc điểm
 • Hạn mức cho vay: Tối đa không vượt quá giá trị STK
 • Thời gian cho vay: Tối đa không vượt quá thời điểm đáo hạn STK
 • Loại tiền vay: VND
 • Phương thức trả nợ: Gốc , lãi trả cuối kỳ
Lợi ích
 • Thời gian nhanh chóng, thủ tục đơn giản
 • Cho phép vay hạn mức vượt quá mệnh giá ghi trên sổ tiết kiệm miễn là đảm bảo gốc + lãi STK đến thời điểm đáo hạn đủ thanh toán gốc + lãi + phí của khoản vay
 • Cho phép sử dụng chính sổ tiết kiệm hoặc nguồn khác để trả nợ
 • Cho phép trả nợ bất kỳ lúc nào, tính lãi theo thời gian vay thực tế, không tính phí trả nợ trước hạn
Thủ tục và điều kiện đăng ký

Điều kiện cho vay:

 • KH là công dân VN, người nước ngoài đang sống và cư trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • KH có sổ tiết kiệm/tk tiền gửi mở tại VPBank hoặc của người thứ 3 bảo lãnh

Hồ sơ vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn
 • CMND/hộ chiếu còn hiệu lực
 • GTCG bản gốc 
Chat với VPBank